სოციალური მომსახურების სააგენტოსსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდისოლიდარობის ფონდიდაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრიშრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემააჭარის ავტონომიური რესპუბლიკააფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო
  • კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 23 მაისის №01-123/ო ბრძანებით დამტკიცებული „ჰიდროცეფალიის სკრინინგი, დიაგნოსტიკა და მართვა პედიატრიული ასაკის პაციენტებში" - პროტოკოლის თაობაზე ვიდეორგოლის შექმნის მიზანია პედიატრიული ასაკის პაციენტებში ჰიდროცეფალიის დროული დიაგნოსტიკა, მისი მართვის ხარისხის გაუმჯობესება, დაავადების მძიმე გართულებების შემთხვევათა შემცირება და სამედიცინო მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაციის მიწოდება როგორც ჯანდაცვის სპეციალისტებისათვის, ასევე, დაავადებული ბავშვების მშობლებისათვის. აღნიშნული, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს ჰიდროცეფალიის დროულ ამოცნობას, შესაბამის სპეციალისტთან რეფერალს, დროულ მკურნალობას და შედეგად, დაავადების მძიმე გართულებების შემთხვევათა შემცირებასა და უნარშეზღუდულობის აცილებას ან მისი ხარისხის შემცირებას.

 სამინისტრო მადლობას უხდის ტელეკომპანია "პულსსა" და მათ ტექნიკურ ჯგუფს ვიდეო-ლექციის მომზადებაში გაწეული დახმარებისთვის.

.