• კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის განვითარების მიმართულებები
07 მარტი, 2017

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის განვითარების მიმართულებები

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის ბიუროს ჯანმრთელობის ანგარიშში 2015 - საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა წარმატებულ პროექტად იქნა აღიარებული. მსოფლიო ბანკმა, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ ჩაატარეს კვლევა, რომელმაც გამოავლინა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ძირითადი მიღწევები: სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომიბის გაზრდა, რამაც გამოიწვია სამედიცინო სერვისების გამოყენების ზრდა, ფინანსური ბარიერების შემცირება და მოცვის გაფართოვება. 2013 წლიდან დაფიქსირდა სამედიცინო მომსახურების გამოყენებადობის (უტილიზაციის) ზრდა, 2015 წელს ამბულატორიულ მიმართვათა რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე შეადგინა - 4.0 (2012 წელს – 2.3), ხოლო ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 სულ მოსახლეზე გაიზარდა 8.0-დან (2012) 12.6-მდე (2015). ღონისძიების მიზანია საქართველოში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის განვითარების მიმართულებების განხილვა და მსოფლიოში არსებულ ანალოგიურ პროგრამებთან შედარება. შეხვედრაზე მოხსენებებით წარსდგებიან მსოფლიო ბანკის ჯანდაცვის სექტორის მენეჯერი, ენის ბარიში, ასევე წამყვანი ეკონიმისტი, აპარნა სომანათანი. მოხსენებების შემდგომ გაიმართება დისკუსია საქართველოში მიმდინარე საყოველთაო პროგრამის განვითარების შესაძლებლობებისა და მიმართულებების შესახებ. სემინარი ჩატარდება მსოფლიო ბანკის ჯანდაცვის სექტორის მენეჯერის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. ღონისძიებას ასევე დაესწრებიან ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის გლობალური ფონდის, ასევე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები. 2013 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებამ სათავე დაუდო სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული სამედიცინო მომსახურებით მოსახლეობის უნივერსალურ მოცვას და ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას. საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილია სამედიცინო მომსახურებით. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, 2013 წლიდან დაფინანსდა 2,4 მილიონზე მეტი შემთხვევა, რამაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა და ოჯახების გაღარიბების თავიდან აცილება უზრუნველყო.

სოციალური მომსახურების სააგენტოსსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდისოლიდარობის ფონდიდაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრიშრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემააჭარის ავტონომიური რესპუბლიკააფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო