• კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი

ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზისტებული ბიუჯეტები (I-IV კვარტალი)განთვსების თარიღი: 13 იანვარი, 2015