• კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი
მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია

ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2016 წელი - IV კვარტალიგანთვსების თარიღი: 26 იანვარი, 2017