• კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი
მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) 2015 წელი (IV კვარტალი)განთვსების თარიღი: 25 იანვარი, 2016