• კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი
მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვადონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები,კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია განთვსების თარიღი: 25 იანვარი, 2018