• კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი

ჯანდაცვის სამინისტროს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიშიგანთვსების თარიღი: 20 მარტი, 2015