• კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი
მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და ელექტრონული ფორმით გაცემის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის, ღონისძიებათა დაგეგმვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი

სოფიო უმიკაშვილი

ელ.ფოსტა: sumikashvili@moh.gov.ge

ტელ.: 251 00 11 (0812)

 

პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

ნინო ტალახაძე

ელ.ფოსტა: ntalakhadze@moh.gov.ge

ტელ.: 251 00 11 (0911)