• კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი
მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
სამინისტროს მიერ საქართველოს პრეზიდენტის, პარლამენტისა და პრემიერ-მინისტრისთვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის’’ 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში განთვსების თარიღი: 01 იანვარი, 2014