• კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი
მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია

2014 წლის მეოთხე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე არანაირი ხარჯი არ გაწეულა

განთავსების თარიღი:13.01.2015

2014 წლის მეორე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე არანაირი ხარჯი არ გაწეულა

2014 წლის პირველ კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე არანაირი ხარჯი არ გაწეულა