• კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - მთავარი გვერდი
მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 2015 წელი (IV კვარტალი)განთვსების თარიღი: 25 იანვარი, 2016

2015 წლის მესამე კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე არანაირი ხარჯი არ გაწეულა

განთავსების თარიღი: 29.10.2015

2015 წლის პირველ კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე არანაირი ხარჯი არ გაწეულა

განთავსების თარიღი: 28.04.2015