ძიებაზე გადასვლა მთავარ მენიუზე გადასვლა სიახლეებზე გადასვლა განცხადებებზე გადასვლა მოსახლეობისათვის, ბენეფიციარებისთვისა და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების კონტენტზე გადასვლა მთავარ გვერდზე გადასვლა
  • კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
moh.gov.ge
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2013 წლის 28 ოქტომბრის ბრძანება №01-217/ო ბავშვთა კეთილდღეობისა და დაცვის 2012-2015 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების ეფექტიანად გატარების მიზნით შექმნილი საკოორდინ განთვსების თარიღი: 01 იანვარი, 2014
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2013 წლის 20 მაისის ბრძანება №01-115/ო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2013-2016 წლების სახელმწიფო სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით სამუშაო განთვსების თარიღი: 01 იანვარი, 2014
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2013 წლის 16 აპრილის ბრძანება №01-80/ო დღის ცენტრის მომსახურების, ბავშვთა ადრეული განვითარების მომსახურების, დამხმარე საშუალების ვაუჩერის ფორმების, კვების ვაუჩერის ფორმის დამტკიცების შე განთვსების თარიღი: 01 იანვარი, 2014
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 1 მარტის №45 დადგენილება შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 01 იანვარი, 2014
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის განკარგულება N76 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ განთვსების თარიღი: 01 იანვარი, 2014